Danish gas consumption, Geographical and consumer group segmentation


publikation

Rapport, juni 2020
Per G. Kristensen, DGC

Rapporten omhandler et samarbejdsprojekt mellem Dansk Gasteknisk Center, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Rambøll, hvori der er udarbejdet en analyse af den geografiske fordeling af gaskunderne fordelt på type. Data indeholder oplysninger om antal, indfyret kapacitet, gasforbrug, kapacitetsudnyttelse og alder på apparaterne fordelt på hovedsegmenter af forbrugsklasser.
 
Data er tiltænkt simuleringer af energisystemet, herunder specielt gassystemets samspil med el- og fjernvarmesystem. Aggregerede data til sådant formål kan udleveres ved henvendelse til forfatteren.

Rapporten er på engelsk
The report is in English.

Emne(r)


Publikationsnummer


Publikationsår
2020

Download publikationen