Global undersøgelse af Power-to-hydrogen og Power-to-methane projekter


publikation

TSP-rapport, december 2020
Johannes Stoedter-Rosien, DGC

DGC afrapporterede i slutningen af 2013 ”Power-to-hydrogen” og ”Power-to-methane” projekter i verden i et notat. Området er stadig meget aktuelt, ikke kun ud fra den grønne omstillingsvinkel. Siden 2013 er der bygget mange nye anlæg. Rapporten indeholder en statusbeskrivelse af elektrolyseteknologierne og aktuelle projekter forskellige steder i verden.

 

Emne(r)


Publikationsnummer


Publikationsår
2020

Download publikationen