Implementering af flydende metan i Danmark


publikation

Rapport, oktober 2020, 1. rev. udgave
Rasmus Ø. Gadsbøll og Thomas Hernø, DGC

Flydende metan eller bionaturgas (LBG) er et blandt flere potentielle biobrændstoffer, der skal reducere klimaaftrykket fra især den tunge transport i Danmark. I rapporten ser vi på myndighedsforhold, den danske infrastruktur, potentielle afsætningsmarkeder og muligheder for at anvende restvarmen fra produktionsanlæggene i fjernvarmenettet. Der anbefales mulige placeringer af LBG-produktionsanlæg, og der indgår overslagsberegninger for produktionspriser for LBG.

1. reviderede udgave af rapporten indeholder præciseringer og udvidelse, hovedsagelig af afsnit 9.

 

Emne(r)
Biogas

Publikationsnummer


Publikationsår
2020

Download publikationen