Status for metanemissioner fra gassystemet


publikation

Notat, januar 2020

 

 I notatet redegøres for måleprogram, målemetoder og det europæiske samarbejde om måle- og opgørelsesmetoder for metan-emissioner.

Både i Danmark og i EU er der fokus på emission af drivhusgasser, herunder metan, som udgør hovedkomponenten af gassen i det danske gassystem. Det gælder, uanset om gassen kommer fra Nordsøen, importeres fra Tyskland eller Norge eller produceres på et biogasanlæg.
 
DGC opgjorde i 2017 metan-emissionen fra dele af det danske gassystem til knap 0,01 % af gasforbruget. Opgørelsen var ufuldstændig, da den var baseret på forholdsvis få målinger ligesom dele af gassystemet, som fx stikledninger og gaslagre, ikke indgår i 2017 opgørelsen.
Efterfølgende igangsatte Evida, Energinet og DGC en omfattende kortlægning af metanemissioner fra gasdistributions- og gastransmissionssystemet i Danmark og der er siden udført et større antal supplerende målinger. DGC forventer at præsentere et estimat for metan-emissionen fra det samlede danske gassystem i løbet af foråret 2020.
 
Emne(r)
Metan

Publikationsnummer


Publikationsår
2020

Download publikationen