Pas på gasledningerne


publikation

Brochure, 10. udgave, 2021
Udgivet af de danske gasselskaber

"Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gasledninger, herunder også biogasledninger.
 
Denne udgave afløser 9. udgave fra 2017. Der er primært ændret i selskabsnavne og kontaktoplysninger, men også lavet mindre ændringer til indholdet. Der er ikke ændret på afstandskravene til andre ledningsanlæg.

Emne(r)
Ledninger
Sikkerhed

Publikationsnummer


Publikationsår
2021

Download publikationen