Kortlægning af emissioner fra kraftvarmeværker


publikation

DGC-nyt, oktober 2002

Alle decentrale kraftvarmeværker bidrager på forskellig vis med data til Eltras igangværende miljøkortlægning. Når projektet afsluttes i 2003, er det for første gang muligt at præsentere miljødata for decentral elproduktion.

Emne(r)


Publikationsnummer


Publikationsår
2002

Download publikationen