Løsning af emissionsproblemer ved forbrænding


publikation

Produktblad

DGC har siden 1988 arbejdet med næsten alle aspekter af emissioner i forbindelse med forbrænding med hovedvægten lagt på de gasformige brændsler.
 
DGC tilbyder en bred vifte af rådgivning lige fra en mundtlig gennemgang af dine emissionsproblemer til hjælp ved myndighedsbehandling, overslagsberegninger og vurderinger til anvendelse af avancerede modelberegninger samt gennemførelse af forsøg og dokumentation.
 
Emne(r)
Forbrænding
Miljø

Publikationsnummer
P13

Publikationsår
2015

Download publikationen