Målinger til beregning af energiafgift


publikation

Produktblad

Har du en gasfyret kedel på dit kraftvarmeværk, er der mulighed for at du kan få tilbagebetalt energiafgift. DGC kan tilbyde at udføre de nødvendige emissions- og virkningsgradsmålinger på de gasfyrede kedelanlæg i overensstemmelse med SKAT’s retningslinjer.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
P14

Publikationsår
2015

Download publikationen