Miljødokumentation for olie og -gasfyrede fyringsanlæg


publikation

Produktblad

DGC har siden 1988 foretaget mere end 500 emissionsmålinger på kraftvarmeanlæg ligesom vi har stor erfaring med emissionsmåling på kedelanlæg. Vi tilbyder: akkrediteret emissionsmåling, miljødokumentation til myndigheder, analyse af naturgas og biogas, virkningsgradsbestemmelse.
 
Emne(r)
Brændere
Miljø
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
P03

Publikationsår
2015

Download publikationen