NOx-afgift refusion (naturgas)


publikation

Produktblad

DGC kan hjælpe med at afklare dine muligheder for at få NOx-afgift refunderet ved anvendelse af naturgas, dog ikke gasmotorer. Efter at Folketinget har nedsat NOx-afgiften pr. 1. juli 2016 er satsen 0,8 øre/m3 naturgas (2016-takster). SKAT tager udgangspunkt i en emissionsfaktor på 40 g NOx pr. GJ (ikke gasmotorer). Hvis du har mindre emission end 40 g/GJ, har du mulighed for at få refusion af for meget betalt afgift.
 
Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
P19

Publikationsår
2016

Download publikationen