Vejledning 13 - Elektroniske røggasmålere


publikation

Vejledning, opdateret juli 2015
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Elektroniske røggasmålere anvendes i dag til kontrol af forbrændingskvaliteten i forbindelse med indregulering af gaskedler. Målerne varierer i pris og formåen, men typisk kan alle måle grundlæggende parametre som:
 
• Ilt (O2, %-vol.)
• Kulilte (CO, ppm)
• Røggastemperatur (°C)
 
Røggasmålerne beregner herefter typisk:
 
• CO, ppm korrigeret til 0 % O2
 
Emne(r)
Forbrænding
Miljø
Målere

Publikationsnummer
V13

Publikationsår
2015

Download publikationen