Vejledning 14 - Betjening og kontrol af lækagemåleudstyr


publikation

Vejledning, september 2009

Til undersøgelse for lækager i gassystemer anvendes et lækagemåleudstyr bestående af en gummibold-pumpe og et manometer. Udstyret anvendes til tryksætning af gassystemet med luft og kontrol af, at trykket ikke falder i systemet ved 5 min. henstand under tryk. Trykmåleområdet er typisk 0-250 eller 0-400 hPa.
 
Emne(r)
Ledninger
Målere
Sikkerhed

Publikationsnummer
V14

Publikationsår
2009

Download publikationen