Vejledning 15 - 1-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus


publikation

Vejledning, september 2009
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Ved installation af 1-strengs varmeanlæg i et gasfyret parcelhus er det vigtigt, at kedel og varmeanlæg passer sammen. 1-strengs anlæg er kendetegnet ved, at returvandet fra radiatoren løber sammen med by-pass vandet, så radiatorerne gennem kredsen derved får en faldende fremløbstemperatur.
 
Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V15

Publikationsår
2009

Download publikationen