Vejledning 16 - 2-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus


publikation

Vejledning, september 2009
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Ved installation af 2-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus er det vigtigt, at kedel og varmeanlæg passer sammen. 2-strengs anlæg er kendetegnet ved, at returvandet og fremløbsvandet løber i hver sin ledning, så radiatorerne får samme fremløbstemperatur. Endvidere kan der være direkte eller vendt returløb på systemet, hvilket har betydning for anlæggets tryktab. For vendt retur er vandets vejlængde stort set ens for alle radiatorer, hvorvedtryktabene bliver næsten ens. For direkte retur er vandets vejlængde frem og tilbage til kedlen stigende med rørlængden og antal radiatorer, se Figur 1.
 
Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V16

Publikationsår
2009

Download publikationen