Vejledning 24 - Gasfyrede pejse/brændeovne


publikation

Vejledning, september 2009
OBS: Vejledningen er under revision

Vejledningen beskriver de forskellige pejsetyper, samt rammerne for dimensionering, projektering og køb af disse apparater. Installationen og opbygninger omkring disse skal altid udføres i overensstemmelse med installationsvejledningen, Gasreglementet, Bygningsreglementet og ikke mindst DGC-vejledning 50.
 

Emne(r)
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed

Publikationsnummer
V24

Publikationsår
2009

Download publikationen