Vejledning 36 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 1-strengs varmeanlæg


publikation

Vejledning, revideret juli 2015
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Ved installation af en kondenserende gaskedel på et 1-strengs varmeanlæg er det vigtigt at sikre et optimalt sampil. I denne vejledning klarlægges typiske problemer og anvisninger på opbygning og drift af disse anlæg.
 
Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V36

Publikationsår
2015

Download publikationen