Vejledning 37 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 2-strengs varmeanlæg


publikation

Vejledning, opdateret juli 2015
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Ved installation af en kondenserende gaskedel på et 2-strengs varmeanlæg er det vigtigt at sikre et optimalt sampil. I denne vejledning klarlægges typiske problemer og anvisninger på opbygning og drift af disse anlæg.
 
Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V37

Publikationsår
2015

Download publikationen