Vejledning 4 - Afhjælpning af knirkestøj i gasfyrede varmeanlæg


publikation

Vejledning, maj 2009

I huse, der er konverteret til naturgas, kan der opstå problemer i form af knirkestøj. Støjgenerne opstår især i forbindelse med kedler med lille vandindhold (væghængte kedler), hvor der hurtigt opstår store temperaturforskelle, som giver anledning til, at rørsy-stemet i varmeanlægget udvides og sammentrækkes.
 
Emne(r)
Installationer
Service
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V04

Publikationsår
2009

Download publikationen