Vejledning 40 - Aftrækssikring - atmosfæriske kedler


publikation

Vejledning, september 2009
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Denne vejledning omhandler sikring mod tilstopning af aftræk på små atmosfæriske gaskedler, hvor der ikke findes en egnet vejledning fra en kedelleverandør. Der gives en beskrivelse af aftrækssikringens funktion og anvendelse, samt anvisninger for placering, montage, indstillinger og krav i øvrigt.
 
Emne(r)
Aftræk
Service
Sikkerhed

Publikationsnummer
V40

Publikationsår
2009

Download publikationen