Vejledning 43 - Gaskedler og gulvvarme


publikation

Vejledning, september 2009
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Denne vejledning giver anvisninger på, hvordan gaskedler sammenbygget med vandbåren gulvvarme eller gulvvarme kombineret med 1- eller 2-strengs radiatoranlæg som udgangspunkt opbygges og indstilles, således at styringen af det samlede system fungerer hensigtsmæssigt.

Dimensionering af kedel og varmeanlæg indgår ikke i denne vejledning. Der henvises i stedet til kedel- og gulvvarmeleverandørerne samt diverse DGC-hjælpeværktøjer.
 
Emne(r)
Installationer
Kedler
Varmeanlæg

Publikationsnummer
V43

Publikationsår
2009

Download publikationen