Vejledning 57 - Indregulering af gaskedler ud fra O2-måling samt indregulering til fabriksindstilling


publikation

Vejledning, December 2010, revideret 2014
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Hensigten med vejledningen er at påpege, at fremtidens naturgas løbende vil ændre sammensætning. Det betyder, at vvs’ere og serviceteknikere altid skal bruge O2-værdien i stedet for CO2-værdien som grundlag for korrekt måling og indregulering af brænder. Endvidere kan det være nødvendigt at indregulere kedler til fabriksindstillingen.
 
Emne(r)
Forbrænding
Gaskvalitet
Service

Publikationsnummer
V57

Publikationsår
2014

Download publikationen