Vejledning 9 - Betjening og kontrol af elektronisk manometer


publikation

Vejledning, september 2009

Elektroniske manometre er blevet almindelige i takt med, at de er blevet billigere. Den store fordel ved elektroniske manometre er deres håndterbarhed i forhold til væskesøjlemanometre og den bedre aflæselighed. Manometrenes trykfølsomme del kan være baseret på udbøjning af en membran eller på en kvartskrystaltryktransducer.

Manometrene kan som regel måle over-, under- og differenstryk, og de har hyppigt to måleområder med forbedret aflæsningsnøjagtighed i det lave måleområde. Ulempen ved elektroniske manometre er, at det er vanskeligt at se, om de fungerer korrekt.
 
Emne(r)
Ledninger
Målere
Sikkerhed

Publikationsnummer
V09

Publikationsår
2009

Download publikationen