Publikationer 1989-95


År Titel Emne Typesorteringsikon
1995 Beregning af varmeanlæg til parcelhuse
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Teknisk Note
1995 Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg
Kraftvarme
Miljø
Teknisk Note
1995 Rumventilationstab i gasfyrede blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Teknisk Note
1995 Sammenligning af motorbrændstoffers miljøpåvirkninger Teknisk Note
1995 Naturgasbaseret industriel kraftvarme
Industri
Installationer
Kraftvarme
Teknisk Note
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
1994 Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1994 Afsætning af renset og opgraderet biogas via naturgasnettet
Biogas
Gaskvalitet
Ledninger
Rapport
1994 Krav til gaskvalitet Gaskvalitet Rapport
1994 Kendte teknikker til opgradering af biogas
Biogas
Gasanalyse
Rapport
1994 Gasrensning ved trykvandsvask
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
1994 Eksperimentel undersøgelse af villakedlers virkningsgrad Rapport
1994 C02-opløsning i havvand Miljø Rapport
1994 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Energi og miljø
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Varme- og ventilationsanlæg
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Måleprogram
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Husholdningsapparater
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1995 Pulsationsfænomener og akustiske impedansforhold i større gasfyrede kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport
1995 Demonstration af lav-NOx-brænder i væksthus
Forbrænding
Miljø
Rapport
1995 Slutrapport om hjemmefyldestationer Rapport
1995 Kontrolordning for gasfyrede procesanlæg Sikkerhed Rapport
1995 Selvantændelsestemperatur for naturgas Forbrænding Rapport
1995 Dual-fuel option på danske naturgasfyrede gasturbineanlæg
Forbrænding
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1995 Understøkiometrisk forbrænding Rapport