Publikationer 1989-95


År Titel Emne Typesorteringsikon
1995 Effektivitet, miljøforhold og omkostninger ved biogasdrift af elproducerende gasmotoranlæg
Biogas
Energieffektivitet
Motorer
Rapport
1995 Naturgasfyret IR-booster
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1995 Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger
Alarmer
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
1995 Forgasning af biomasse
Forgasning
Gaskvalitet
Rapport
1995 Kortlægning af lugtgener fra gasmotoranlæg Miljø Rapport
1995 Lugtgener fra gasmotor-kraftvarme anlæg
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1995 Industriel kraftvarme og C02-gødskning med røggas fra gasmotor med katalysator i gartneri
Industri
Kraftvarme
Rapport
1995 Drying Model for Thin Paper and Paint Samples Rapport
1995 Low Temperature Nitrogen Chemistry Rapport
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
1995 Kondensat fra røggas
Installationer
Kedler
Service
Faktablad