Publikationer 1989-95


År Titelsorteringsikon Emne Type
1994 Afsætning af renset og opgraderet biogas via naturgasnettet
Biogas
Gaskvalitet
Ledninger
Rapport
1995 Beregning af varmeanlæg til parcelhuse
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Teknisk Note
1994 C02-opløsning i havvand Miljø Rapport
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
1995 Demonstration af lav-NOx-brænder i væksthus
Forbrænding
Miljø
Rapport
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
1995 Drying Model for Thin Paper and Paint Samples Rapport
1995 Dual-fuel option på danske naturgasfyrede gasturbineanlæg
Forbrænding
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1995 Effektivitet, miljøforhold og omkostninger ved biogasdrift af elproducerende gasmotoranlæg
Biogas
Energieffektivitet
Motorer
Rapport
1994 Eksperimentel undersøgelse af villakedlers virkningsgrad Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Energi og miljø
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Husholdningsapparater
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Måleprogram
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1994 El/Gas-Teknologihus. Varme- og ventilationsanlæg
Energieffektivitet
Gasapparater
Miljø
Rapport
1995 Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg
Kraftvarme
Miljø
Teknisk Note
1994 Energi- og miljøoversigt Miljø Rapport
1995 Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger
Alarmer
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
1995 Forgasning af biomasse
Forgasning
Gaskvalitet
Rapport
1994 Gasrensning ved trykvandsvask
Biogas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
1995 Industriel kraftvarme og C02-gødskning med røggas fra gasmotor med katalysator i gartneri
Industri
Kraftvarme
Rapport
1994 Kendte teknikker til opgradering af biogas
Biogas
Gasanalyse
Rapport
1995 Kondensat fra røggas
Installationer
Kedler
Service
Faktablad
1995 Kontrolordning for gasfyrede procesanlæg Sikkerhed Rapport
1995 Kortlægning af lugtgener fra gasmotoranlæg Miljø Rapport
1994 Krav til gaskvalitet Gaskvalitet Rapport