Publikationer 1989-95


År Titelsorteringsikon Emne Type
1995 Low Temperature Nitrogen Chemistry Rapport
1995 Lugtgener fra gasmotor-kraftvarme anlæg
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1995 Naturgasbaseret industriel kraftvarme
Industri
Installationer
Kraftvarme
Teknisk Note
1995 Naturgasfyret IR-booster
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1994 Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1995 Pulsationsfænomener og akustiske impedansforhold i større gasfyrede kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport
1995 Rumventilationstab i gasfyrede blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Teknisk Note
1995 Sammenligning af motorbrændstoffers miljøpåvirkninger Teknisk Note
1995 Selvantændelsestemperatur for naturgas Forbrænding Rapport
1995 Slutrapport om hjemmefyldestationer Rapport
1995 Understøkiometrisk forbrænding Rapport