Publikationer 1996-02


År Titelsorteringsikon Emne Type
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Absorptionskøling med naturgas
Installationer
Køling
Rapport
2001 Adding Gas from Biomass to the Gas Grid
Biogas
Gasapparater
Gaskvalitet
Rapport
1998 Aldehydemissioner fra Gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
2001 Anbefalinger for installation, drift og vedligehold af gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg>120 kW
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed
Rapport
1996 Annual Effeciency Calculation Method for Damestic Boilers Rapport
1996 Anvendelse af blandingsgasser
Biogas
Forgasning
Rapport
2000 Anvendelse af naturgas sammen med fast biobrændsel
Forbrænding
Kedler
Miljø
Rapport
1998 Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv. Industri Rapport
1999 Beregning af metantal Metan Artikel
2001 Besparelsesmuligheder ved hjælp af fugtstyring i væksthuse Rapport
2000 Biogas and natural gas fuel mixture for the future Konferenceindlæg
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1998 Brænderhoveders indflydelse på kedlers holdbarhed
Brændere
Kedler
Rapport
2000 Catalytic emission control with respect to CH4 and CO for highly efficient gas fueled decentralised heat and power production
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport
2000 Chemistry and mixing effects in reburning Kraftvarme Rapport
2000 Coriolis-måler som afregningsmåler Målere Rapport
2000 Demonstration af SACHS 5,5 kWe minikraftvarmeenhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2001 Den nye luftvejledning – konsekvenser for kraftvarmeværker
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Konferenceindlæg
1997 Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1996 Development of a Non-premix Radiant Burner Rapport