Publikationer 1996-02


År Titelsorteringsikon Emne Type
1996 Katalysatorteknologi til lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2000 Konvertering af naturgashåndbrændere
Gasapparater
Industri
Installationer
Rapport
2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme
Energieffektivitet
Industri
Kedler
Notat
2002 Kortlægning af emissioner fra kraftvarmeværker Nyhedsbrev
2002 Lambda-unit for karbureret gas/luftblanding
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme
Rapport
1998 Langtidstest af oxidationskatalysator til lean-burn gasmotor
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2000 Literature report: Natural gas reburning
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2002 Luftvejledningens konsekvenser for kraftvarmeværkerne
Kraftvarme
Miljø
Artikel
1998 Lugtgener fra stationære gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Lugtreduktion med additiver - Nordborg Kraftvarmeværk Miljø Rapport
2001 Måling af kedlers kulbrineemission
Kedler
Målere
Rapport
2001 Metaller i naturgas
Gasanalyse
Gaskvalitet
Rapport
2001 Metantalsmåler som systemoptimering for gasmotorbaseret kraftvarme
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme
Rapport
1997 Miljøforhold ved anvendelse af naturgas i sten-, ler- og glasindustrien Miljø Rapport
1996 Mindre varmecentraler med atmosfæriske kedler Kedler Rapport
1996 Minikraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
2002 Minikraftvarmeenhed med Stirling-motor
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Artikel
1996 Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Rapport
1996 Modelling Flow and Radiation in SERB Test Furnace Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport
1997 Naturgas til større varmepumper Varmepumper Teknisk Note
1999 Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Teknisk Note
1997 Naturgasfyrede varmevekslere til procesvarme, behovsanalyse
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Rapport