Publikationer 1996-02


Årsorteringsikon Titel Emne Type
1997 Naturgasfyrede varmevekslere til procesvarme, behovsanalyse
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Rapport
1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kW), Fase I
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Industri Rapport
1997 Naturgas til større varmepumper Varmepumper Teknisk Note
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport
1998 Individuelle gasdrevne varmepumper
Energieffektivitet
Motorer
Varmepumper
Rapport
1998 Gasodorantens vandopløselige egenskaber
Ledninger
Sikkerhed
Rapport
1998 The effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on the emission from a lean-burner gas engine
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Gasselskabernes deltagelse i teknisk lovgivning og standardisering Myndighedsforhold Rapport
1998 Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv. Industri Rapport
1998 IR-tørring af tekstilbaner
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1998 Aldehydemissioner fra Gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Systematisk lugtmåling på gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Lugtgener fra stationære gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Væskeopvarmning med pulserende brænder Industri Rapport
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport
1998 Brænderhoveders indflydelse på kedlers holdbarhed
Brændere
Kedler
Rapport
1998 Effekt af forøgelse af radiatorkapacitet
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1998 Lugtreduktion med additiver - Nordborg Kraftvarmeværk Miljø Rapport
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1998 Langtidstest af oxidationskatalysator til lean-burn gasmotor
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Hjemmeautomatik og gasanvendelse i boliger
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Teknisk Note
1999 Beregning af metantal Metan Artikel