Publikationer 1996-02


År Titel Emne Type
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1999 Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Rapport
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1999 Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport
1999 Improvement of the Methodology of Efficiency Measurement for Dornestic
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Teknisk Note
1998 Direkte tørring af tekstilbaner Industri Rapport
1998 Naturgas til butikker og centre
Energieffektivitet
Installationer
Service
Rapport
1998 Individuelle gasdrevne varmepumper
Energieffektivitet
Motorer
Varmepumper
Rapport
1998 Gasodorantens vandopløselige egenskaber
Ledninger
Sikkerhed
Rapport
1998 The effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on the emission from a lean-burner gas engine
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Gasselskabernes deltagelse i teknisk lovgivning og standardisering Myndighedsforhold Rapport
1998 Anvendelse af naturgasfyrede strålevarmerør til halopvarmning mv. Industri Rapport
1998 IR-tørring af tekstilbaner
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1998 Aldehydemissioner fra Gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Systematisk lugtmåling på gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Lugtgener fra stationære gasmotorer
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Væskeopvarmning med pulserende brænder Industri Rapport
1998 Det forureningsfri kraftværk Rapport
1998 CFD forbrændingsmodel for naturgas Forbrænding Rapport