Publikationer 1996-02


Årsorteringsikon Titel Emne Type
1999 Sammenligning af tørreteknologier
Energieffektivitet
Industri
Installationer
Rapport
1999 Absorptionskøling med naturgas
Installationer
Køling
Rapport
1999 Lean-Bum Engines UHC Emission Reduction
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Tilbageføring af krumtaphusudluftning på Caterpillar 3500
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Katalytisk reduktion af metan/UHC i røg fra lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1999 Algorithm for methane number determination for natural gasses
Gaskvalitet
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1999 Retningslinier for sagsbehandling af PLC-styringer i gasinstallationer
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Rapport
1999 Absorptionskøling - anvendelse i gartnerier og slagterier
Industri
Installationer
Køling
Rapport
1999 Evaluation of the Efficiency Face to the NOx Emissions from European Gas-Fired Heat Process Equipment
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Fortørring af tekstiler med IR-paneler
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1999 Brint som energibærer
Brint
Forbrænding
Rapport
1999 Små højeffektive naturgasfyrede varmevekslere
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1999 Virkningsgradsforhold mv. i forbindelse med ændret gaskvalitet
Energieffektivitet
Gaskvalitet
Rapport
1999 Improvement of the Methodology of Efficiency Measurement for Dornestic
Energieffektivitet
Gasapparater
Kedler
Rapport
1999 Naturgasfyrede IR-brændere til lavtemperaturprocesser
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Teknisk Note
2000 Vejledning 35 - Bygherreanbefalinger for minikraftvarmeanlæg (under revision)
Installationer
Kraftvarme
Vejledning
2000 Sikker med naturgas
2000 Catalytic emission control with respect to CH4 and CO for highly efficient gas fueled decentralised heat and power production
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Konferenceindlæg
2000 Biogas and natural gas fuel mixture for the future Konferenceindlæg
2000 Demonstration af SACHS 5,5 kWe minikraftvarmeenhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2000 Literature report: Natural gas reburning
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Anvendelse af naturgas sammen med fast biobrændsel
Forbrænding
Kedler
Miljø
Rapport
2000 Coriolis-måler som afregningsmåler Målere Rapport
2000 Energieffektivisering og CO2-besparelser ved hjælp af naturgasbaserede industrielle processer
Energieffektivitet
Industri
Miljø
Rapport
2000 Retningslinier for dimensionering af gastryksregulatorer Målere Rapport