Publikationer 1996-02


År Titel Emne Type
1998 Brænderhoveders indflydelse på kedlers holdbarhed
Brændere
Kedler
Rapport
1998 Effekt af forøgelse af radiatorkapacitet
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Rapport
1998 Lugtreduktion med additiver - Nordborg Kraftvarmeværk Miljø Rapport
1998 Development of a non-premix radiant burner Rapport
1998 Langtidstest af oxidationskatalysator til lean-burn gasmotor
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1998 Hjemmeautomatik og gasanvendelse i boliger
Gasapparater
Installationer
Sikkerhed
Teknisk Note
1997 Røggaskøling og brænderstyring i naturgasfyrede blokvarmecentraler Rapport
1997 Miljøforhold ved anvendelse af naturgas i sten-, ler- og glasindustrien Miljø Rapport
1997 Dokumentation af kondenserende kedlers miljømæssige effekt
Energieffektivitet
Kedler
Miljø
Rapport
1997 Status for små gasturbiner (<2 MWe)
Installationer
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1997 Industriel kraftvarme (IKV)
Industri
Kraftvarme
Rapport
1997 Design af vandvarmelagre/-akkumuleringstanke til decentrale kraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1997 Naturgasfyrede varmevekslere til procesvarme, behovsanalyse
Energieffektivitet
Varmeanlæg
Rapport
1997 Små dual-fuel motorer til naturgas (15-30 kW), Fase I
Kraftvarme
Motorer
Rapport
1997 Energiforbrug ved fremstilling af papir hos Skjern Papirfabrik Industri Rapport
1997 Naturgas til større varmepumper Varmepumper Teknisk Note
1996 Katalysatorteknologi til lean-burn gasmotorer
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1996 Reparation af landledninger med epoxy sleeves Rapport
1996 Naturgaskoncept til forsyning af institutioner, plejehjem o.lign. Industri Rapport
1996 Anvendelse af blandingsgasser
Biogas
Forgasning
Rapport
1996 Minikraftvarmeanlæg
Installationer
Kraftvarme
Rapport
1996 Annual Effeciency Calculation Method for Damestic Boilers Rapport
1996 Mindre varmecentraler med atmosfæriske kedler Kedler Rapport
1996 Energirådgivning af institutioner Rapport
1996 Katalog over miljøforbedrende udstyr til kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport