Publikationer 2003-09


År Titel Emne Type
2006 Er A-certifikatuddannelsen god nok, eller trænger den til revision?
Gasapparater
Service
Sikkerhed
Artikel
2006 Fuldskala demo-anlæg af RECCAT-systemet er sat i drift
Miljø
Motorer
Artikel
2006 Fokus på gaskvalitet Gaskvalitet Artikel
2006 Gasselskabernes energispareindsats Energieffektivitet Artikel
2006 Gasmotorudviklingen år 2006 Artikel
2006 Gasturbinen der voksede Artikel
2006 Vejledning i forbrugskorrektion Målere Manual
2006 Gas engine operation and development challenges in the liberalized energy markets
Kraftvarme
Motorer
Konferenceindlæg
2006 Implementation of micro CHP in single-family houses
Installationer
Kraftvarme
Konferenceindlæg
2006 Labelling of gas boilers - an effecient market regulator
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Konferenceindlæg
2006 Reduction of the installation costs for domestic gas appliances
Installationer
Ledninger
Konferenceindlæg
2006 Field test of hydrogen in the natural gas grid
Brint
Ledninger
Konferenceindlæg
2006 Safety matters - experience with the operation of gas engine CHP units
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed
Artikel
2005 Kraftvarme-info nr. 4 Kraftvarme Nyhedsbrev
2005 Kraftvarme-info nr. 5 Kraftvarme Nyhedsbrev
2005 Methane Oxidation Catalyst for Gas Engines
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
2005 Reduktion af formaldehyd i gasmotorrøggas
Miljø
Motorer
Rapport
2005 Afprøvning af EC-Power naturgasdrevet mini KV-enhed
Energieffektivitet
Kraftvarme
Miljø
Rapport
2005 Naturgasfyret kedel kontra el-varmepumpe
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
Rapport
2005 DSM-rapport 2004 Energieffektivitet Rapport
2005 Gasmåling i fremtiden Målere Rapport
2005 Mini/mikrokraftvarme, forudsætninger for installation
Installationer
Kraftvarme
Rapport
2005 Udvikling/afprøvning af 2 kW naturgasreformere for høj- og lavtemperatur PEM-brændselsceller
Brint
Brændselsceller
Gaskvalitet
Rapport
2005 Skabeloner for gasforbrug hos små og mellemstore gaskunder Gaskvalitet Rapport
2005 Analyse af ulykker eller ”nærved hændelser” med kulilteudslip i boliger
Aftræk
Alarmer
Sikkerhed
Rapport