Publikationer 2013


År Emne Type
2013 Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Forbrænding Rapport
2013 Vejledning for CNG-/naturgas-tankstationer i Danmark Gas i transportsektoren Rapport
2013 Gaskvalitetssensorer Gaskvalitet Rapport
2013 Fra forgasningsgas til naturgas Forgasning Artikel
2013 Hvem har ansvar for hvad på KV anlæg?
Kraftvarme
Myndighedsforhold
Artikel
2013 Fremstilling af flydende biogas til transport Biogas Artikel
2013 Bio-SNG and RE-gases
Biogas
Brint
Forgasning
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - potential
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Environmental optimisation of gas fired engines in Denmark - measurement
Miljø
Motorer
Rapport
2013 Mikrokraftvarme i praksis
Brændselsceller
Kraftvarme
Artikel
2013 De decentrale kraftvarmeværker er ”the not missing link” Kraftvarme Artikel
2013 Global screening of projects and technologies for Power-to-Gas and Bio-SNG
Brint
Forgasning
Metan
Rapport
2013 Bedst anvendelige teknologi for store forbrændingsanlæg Varmeanlæg Artikel
2013 Kraftvarme-info nr. 28 Kraftvarme Nyhedsbrev
2013 De nye regler for tilskud til biogas Biogas Artikel
2013 Højeffektive gasfyrede luftvarmere
Energieffektivitet
Gasapparater
Industri
Artikel
2013 Vejledning 69 - Mærkning af gasforbrugende apparater i Danmark (under revision)
Gasapparater
Mærkning
Vejledning
2013 God økonomi i boligopvarmning med naturgas Artikel
2013 Gasmotoranlæg – spildes der energi med ventilationen?
Kraftvarme
Motorer
Artikel
2013 DGC i decentral kraftvarmes tjeneste i 25 år Kraftvarme Artikel
2013 Opgradering af biogas til naturgaskvalitet Biogas Artikel
2013 Indtryk fra VVS13 Installationer Artikel
2013 Kraftvarme-info nr. 27 Kraftvarme Nyhedsbrev
2013 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Rapport
2013 Micro CHP units meeting tomorrow’s power/heat demands and improving the integration of renewables
Brændselsceller
Kraftvarme
Konferenceindlæg