Publikationer 2015


År Emne Type
2015 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Gas i transportsektoren Notat
2015 Blandepotter/blanderør – hvor godt fungerer de på gaskedelanlæg?
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Notat
2015 200.000 driftstimer med mikrokraftvarme
Brændselsceller
Installationer
Kraftvarme
Artikel
2015 Gasfyrede villakedlers virkningsgrad i praksis
Kedler
Varmeanlæg
Artikel
2015 Biomethane in the existing Danish natural gas grid Biogas Artikel
2015 Domestic gas hybrid technologies
Gasapparater
Kedler
Varmepumper
Artikel
2015 Methane emissions from biogas plant in Linköping
Biogas
Metan
Rapport
2015 Kraftvarme-info nr. 31 Kraftvarme Nyhedsbrev
2015 Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas
Biogas
Myndighedsforhold
Målere
Manual
2015 Årsrapport 2014 Årsrapport
2015 Miljødokumentation for olie og -gasfyrede fyringsanlæg
Brændere
Miljø
Myndighedsforhold
Produktblad
2015 Målinger til beregning af energiafgift
Kraftvarme
Miljø
Myndighedsforhold
Produktblad
2015 Naturgasanalyser og gaskvalitet
Gasanalyse
Gaskvalitet
Produktblad
2015 Vejledning 13 - Elektroniske røggasmålere
Forbrænding
Miljø
Målere
Vejledning
2015 Vejledning 36 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 1-strengs varmeanlæg
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Vejledning
2015 Vejledning 37 - Kondenserende kedler-Tilpasning til 2-strengs varmeanlæg
Energieffektivitet
Kedler
Varmeanlæg
Vejledning
2015 Forbrændingsteknik og miljø
Forbrænding
Miljø
Produktblad
2015 Løsning af emissionsproblemer ved forbrænding
Forbrænding
Miljø
Produktblad
2015 Refusion af metanafgifter for naturgasmotorer
Metan
Miljø
Produktblad
2015 Refusion af metanafgifter for biogasmotorer
Metan
Miljø
Produktblad
2015 Testcenter for grønne gasser
Biogas
Brint
Forgasning
Produktblad
2015 Rådgivning om sikkerhed
Myndighedsforhold
Service
Sikkerhed
Produktblad
2015 Miljødokumentation for gasmotorer og -turbiner
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Produktblad
2015 Kedelmærkning og -afprøvning
Energieffektivitet
Kedler
Mærkning
2015 Biogasanalyser
Biogas
Energieffektivitet
Gasanalyse
Produktblad