Alle publikationer

Her er en liste med alle DGC's publikationer.
 

År Titel Emne Type
2020 Implementering af flydende metan i Danmark Biogas Rapport
2020 Den nye Gassikkerhedslov Sikkerhed Artikel
2020 Danish gas consumption, Geographical and consumer group segmentation Rapport
2020 Korrosion på større gasfyrede anlæg Kraftvarme Artikel
2020 Kontrolmanual for store gasmålere
Myndighedsforhold
Målere
Manual
2020 Årsresultat 2019 Årsrapport
2020 Anbefaling til harmonisering af servicerammer for hybridvarmepumper Varmepumper Rapport
2020 Kraftvarme-info nr. 43 Kraftvarme Nyhedsbrev
2020 Status på bionaturgas i Danmark Biogas Rapport
2020 Smart-hybridvarme til bygningsopvarmning Varmepumper Rapport
2020 Udvidet måleserie på større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe Varmepumper Rapport
2020 Gasmotoruddannelsen - hvad giver den adgang til? Artikel
2020 Status for mikrokraftvarme 2019 Kraftvarme Artikel
2020 Hvem skal have gasmotoruddannelsen?
Biogas
Motorer
Notat
2020 Status for metanemissioner fra gassystemet Metan Notat
2019 Overser vi en varmekilde til varmepumperne? Varmepumper Artikel
2019 Gassens integration i et bæredygtigt energisystem Rapport
2019 Biogas, Biomethane and Electro-methane cost comparison Biogas Rapport
2019 Belastning af lokale eldistributionsnet ved indfasning af varmepumper og elbiler Notat
2019 Kraftvarme-info nr. 42 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Redegørelse for RED II's betydning for gassen i Danmark Notat
2019 Drivenergi til større varmepumper Varmepumper Artikel
2019 Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor Gaskvalitet Artikel
2019 Gas giver reelle CO2-reduktioner i fjernvarmen
Miljø
Varmepumper
Notat
2019 VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmepumper
Rapport