Alle publikationer

Her er en liste med alle DGC's publikationer.
 

År Titel Emne Type
2020 Hvem skal have gasmotoruddannelsen?
Biogas
Motorer
Notat
2019 Overser vi en varmekilde til varmepumperne? Varmepumper Artikel
2019 Kraftvarme-info nr. 42 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Drivenergi til større varmepumper Varmepumper Artikel
2019 Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor Gaskvalitet Artikel
2019 Gas giver reelle CO2-reduktioner i fjernvarmen
Miljø
Varmepumper
Notat
2019 VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmepumper
Rapport
2019 Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler Kedler Rapport
2019 Årsresultat 2018 Årsrapport
2019 Kraftvarme-info nr. 41 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Undersøgelse af 26 gaskedlers levetid Kedler Notat
2019 Luftvejledningen Notat
2019 Emissioner fra gassektoren Notat
2019 Gassens sammensætning og egenskaber Notat
2018 Gode driftsmuligheder for kraftvarmen
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav til effektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Gas og vedvarende energi på blokvarmecentraler
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nyt projekt stiller skarpt på prisen for opgradering af biogas Biogas Artikel
2018 Hjallerup Fjernvarme har sat gang i den gasfyrede varmepumpe Varmepumper Artikel
2018 Spændende perspektiver for strålevarme i stor skala Varmeanlæg Artikel
2018 Metanpotentiale undersøges i nyt projekt Biogas Artikel
2018 Estimering af omkostninger til opgradering af biogas Biogas Notat
2018 Billigere varme samt større fleksibilitet - What's not to like? Varmepumper Artikel
2018 Self-regulated gas boilers able to cope with gas quality variation
Gaskvalitet
Kedler
Rapport
2018 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan blive gaskedlernes afløser Varmepumper Artikel