Alle publikationer

Her er en liste med alle DGC's publikationer.
 

År Titel Emne Type
2019 VE-integration og optimering af varmeproduktion med direkte fyret absorptionsvarmepumpe
Energieffektivitet
Varmepumper
Rapport
2019 Årsresultat 2018 Årsrapport
2019 Kraftvarme-info nr. 41 Kraftvarme Nyhedsbrev
2019 Undersøgelse af 26 gaskedlers levetid Kedler Notat
2019 Luftvejledningen Notat
2019 Emissioner fra gassektoren Notat
2019 Gassens sammensætning og egenskaber Notat
2018 Gode driftsmuligheder for kraftvarmen
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nye gasteknologier matcher fjernvarmens krav til effektivitet
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Gas og vedvarende energi på blokvarmecentraler
Varmeanlæg
Varmepumper
Artikel
2018 Nyt projekt stiller skarpt på prisen for opgradering af biogas Biogas Artikel
2018 Hjallerup Fjernvarme har sat gang i den gasfyrede varmepumpe Varmepumper Artikel
2018 Spændende perspektiver for strålevarme i stor skala Varmeanlæg Artikel
2018 Metanpotentiale undersøges i nyt projekt Biogas Artikel
2018 Estimering af omkostninger til opgradering af biogas Biogas Notat
2018 Billigere varme samt større fleksibilitet - What's not to like? Varmepumper Artikel
2018 Self-regulated gas boilers able to cope with gas quality variation
Gaskvalitet
Kedler
Rapport
2018 Direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan blive gaskedlernes afløser Varmepumper Artikel
2018 Svingende gaskvalitet kan påvirke gasmotordrift Gaskvalitet Artikel
2018 Nyheder, trends og vidensdeling på WGC 2018
Installationer
Kedler
Varmepumper
Artikel
2018 Klar snak om Gassikkerhedsloven
Installationer
Sikkerhed
Artikel
2018 Kraftvarme-info nr. 40 Kraftvarme Nyhedsbrev
2018 Alternative of Biogas Injection into the Danish Gas Grid System Biogas Artikel
2018 Effektiv gasanvendelse anno 2018
Industri
Kraftvarme
Varmeanlæg
Notat
2018 Guide til indretning og drift af værksteder, der servicerer CNG-drevne køretøjer Rapport