Alle publikationer

Her er en liste med alle DGC's publikationer.

År Titel Emne Type
2020 Produktion af opgraderet biogas -optimering af omkostninger og klimaeffekt Biogas Rapport
2020 Kortlægning af produktionskæde for opgraderet biogas Biogas Rapport
2020 Svovlrensning - metoder og anbefalinger Biogas Rapport
2020 Tilslutning til gassystemet Biogas Rapport
2020 Potentiale for optimering af biogasopgradering Biogas Rapport
2020 Kontrolmanual for måleudstyr Målere Manual
2020 Kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med tryk større end 8 bar[a]
Myndighedsforhold
Målere
Manual
2020 Implementering af flydende metan i Danmark Biogas Rapport
2020 Metode til effektiv lækagesøgning for metanemissioner Metan Rapport
2020 Den nye Gassikkerhedslov Sikkerhed Artikel
2020 Danish gas consumption, Geographical and consumer group segmentation Rapport
2020 Korrosion på større gasfyrede anlæg Kraftvarme Artikel
2020 Kontrolmanual for store gasmålere
Myndighedsforhold
Målere
Manual
2020 Årsresultat 2019 Årsrapport
2020 Anbefaling til harmonisering af servicerammer for hybridvarmepumper Varmepumper Rapport
2020 Kraftvarme-info nr. 43 Kraftvarme Nyhedsbrev
2020 Status på bionaturgas i Danmark Biogas Rapport
2020 Smart-hybridvarme til bygningsopvarmning Varmepumper Rapport
2020 Udvidet måleserie på større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe Varmepumper Rapport
2020 Gasmotoruddannelsen - hvad giver den adgang til? Artikel
2020 Status for mikrokraftvarme 2019 Kraftvarme Artikel
2020 Hvem skal have gasmotoruddannelsen?
Biogas
Motorer
Notat
2020 Status for metanemissioner fra gassystemet Metan Notat
2019 Overser vi en varmekilde til varmepumperne? Varmepumper Artikel
2019 Gassens integration i et bæredygtigt energisystem Rapport