Alle publikationer

Her er en liste med alle DGC's publikationer.

År Titel Emne Type
2021 Brinten kommer – hvad bliver gassystemets rolle? Brint Artikel
2021 Opgraderet biogas kan produceres billigere Biogas Artikel
2021 Gas til transport og status på området Artikel
2021 Metantab fra det danske gassystem
Metan
Miljø
Artikel
2021 Pas på gasledningerne
Ledninger
Sikkerhed
Brochure
2021 CO2-emission fra el- og gasanvendelse Rapport
2021 Future gas utilisation in the industry – heat pump, electrical and gas-based application feasibility studies Industri Rapport
2021 Svovlrensning - metoder og anbefalinger Biogas Rapport
2020 Hvem bruger den danske gas, og hvor i landet bor de? Artikel
2020 Metantab fra det danske distributions og transmissionsnet; opgørelse 2019 Rapport
2020 Statusnotat om gas til transport Notat
2020 Global undersøgelse af Power-to-hydrogen og Power-to-methane projekter Rapport
2020 Production of upgraded biogas - optimization of costs and climate impact Biogas Rapport
2020 Forholdsregler ved gasudslip Ledninger Brochure
2020 Produktion af opgraderet biogas -optimering af omkostninger og klimaeffekt Biogas Rapport
2020 Kortlægning af produktionskæde for opgraderet biogas Biogas Rapport
2020 Tilslutning til gassystemet Biogas Rapport
2020 Potentiale for optimering af biogasopgradering Biogas Rapport
2020 Fakta om gas til boligopvarmning
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Notat
2020 Status på termisk forgasning til produktion af biometan Forgasning Notat
2020 The technical application of liquefied methane as an aviation fuel Rapport
2020 Kontrolmanual for måleudstyr Målere Manual
2020 Kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med tryk større end 8 bar[a]
Myndighedsforhold
Målere
Manual
2020 Implementering af flydende metan i Danmark Biogas Rapport
2020 Metode til effektiv lækagesøgning for metanemissioner Metan Rapport