DGC-vejledninger

DGC udgiver løbende VEJLEDNINGER vedrørende installation, drift, vedligehold og sikkerhed i relation til gasforbrugende apparater og udstyr.

En ny gassikkerhedslov og en række bekendtgørelser træder i kraft 21. april 2018. Det sker samtidig med, at en ny gasapparatforordning fra EU træder i kraft. Bekendtgørelserne om gasmateriel, gaskvalitet og autorisation og drift træder i kraft med det samme uden nogen overgangsperiode. Bekendtgørelserne om gasinstallationer og gasanlæg træder også i kraft 21. april 2018, men der er en overgangsperiode frem til 31. december 2019, hvor det er frivilligt, om man vil følge de hidtidige regler eller de nye. For gasdistributører er der særlige bestemmelser.
 
De nye regelsæt kan ses på gassikkerhedsregler.dk (en del af sik.dk).

En stor del af DGC’s vejledninger er baseret på Gasreglementet. Derfor skal vejledningerne vurderes, før der er sikkerhed for, at de følger den ny regulering.


År Titel
2009 Vejledning 1 - Aftrækssikring til gasblæseluftbrænder
2010 Vejledning 2 - Indregulering af gasblæseluftbrændere
2009 Vejledning 3 - Indregulering af BOX G1 gasblæsebrænder DG 1104
2009 Vejledning 4 - Afhjælpning af knirkestøj i gasfyrede varmeanlæg
2014 Vejledning 5 - Indregulering af større gasblæseluftbrændere
Vejledning 6 - Trykekspansionsbeholder til gasfyrede varmeanlæg (udgået)
2010 Vejledning 7 - Vurdering af små murede skorstene
Vejledning 8 - Betjening og kontrol af lavtryksmanometre (udgået)
2009 Vejledning 9 - Betjening og kontrol af elektronisk manometer
2009 Vejledning 10 - Betjening og kontrol af elektronisk termometer
Vejledning 11 - Betjening og kontrol af gassporerrspumpe (udgået)
Vejledning 12 - Betjening og kontrol af Bacharach Fyrite (udgået)
2015 Vejledning 13 - Elektroniske røggasmålere
2009 Vejledning 14 - Betjening og kontrol af lækagemåleudstyr
2009 Vejledning 15 - 1-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus
2009 Vejledning 16 - 2-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus
2009 Vejledning 17 - Gaskedel og solvarme - design 1
2009 Vejledning 18 - Gaskedel og solvarme - design 2
2009 Vejledning 19 - Gaskedel og solvarme - design 3
Vejledning 20 - Installation af måler-/regulatorskab (udgået)
2009 Vejledning 21 - Installation af gaslampe
2009 Vejledning 22 - Installation af gasfakkel
2009 Vejledning 23 - Installation af gasradiator
Vejledning 24 - Gasfyrede pejse/brændeovne (udgået)
2009 Vejledning 25 - Installation af gastørretumbler