DGC-vejledninger

DGC-VEJLEDNINGERNE ER IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

En ny gassikkerhedslov og en række bekendtgørelser trådte i kraft 21. april 2018.
For to af bekendtgørelserne har der været en overgangsperiode indtil 31.12.2019.
DGC-vejledningerne har understøttet det tidligere gældende gasreglement, og derfor er vejledningerne ikke længere gældende.

Vejledningerne vil blive erstattet af anvisninger for udvalgte områder.


År Titel
2009 Vejledning 1 - Aftrækssikring til gasblæseluftbrænder
2010 Vejledning 2 - Indregulering af gasblæseluftbrændere
2009 Vejledning 3 - Indregulering af BOX G1 gasblæsebrænder DG 1104
2009 Vejledning 4 - Afhjælpning af knirkestøj i gasfyrede varmeanlæg
2014 Vejledning 5 - Indregulering af større gasblæseluftbrændere
Vejledning 6 - Trykekspansionsbeholder til gasfyrede varmeanlæg (udgået)
2010 Vejledning 7 - Vurdering af små murede skorstene
Vejledning 8 - Betjening og kontrol af lavtryksmanometre (udgået)
2009 Vejledning 9 - Betjening og kontrol af elektronisk manometer
2009 Vejledning 10 - Betjening og kontrol af elektronisk termometer
Vejledning 11 - Betjening og kontrol af gassporerrspumpe (udgået)
Vejledning 12 - Betjening og kontrol af Bacharach Fyrite (udgået)
2015 Vejledning 13 - Elektroniske røggasmålere
2009 Vejledning 14 - Betjening og kontrol af lækagemåleudstyr
2009 Vejledning 15 - 1-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus
2009 Vejledning 16 - 2-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus
2009 Vejledning 17 - Gaskedel og solvarme - design 1
2009 Vejledning 18 - Gaskedel og solvarme - design 2
2009 Vejledning 19 - Gaskedel og solvarme - design 3
Vejledning 20 - Installation af måler-/regulatorskab (udgået)
2009 Vejledning 21 - Installation af gaslampe
2009 Vejledning 22 - Installation af gasfakkel
2009 Vejledning 23 - Installation af gasradiator
Vejledning 24 - Gasfyrede pejse/brændeovne (udgået)
2009 Vejledning 25 - Installation af gastørretumbler