Quality tracking

En "Quality Tracker" (QT) er et IT-system, der kan forudsige gaskvaliteten på et givet tidspunkt et givet sted i gasnettet.

Med tilsætning af biogas og evt. andre gasser til nettet, er der et stigende behov for at kunne bestemme brændværdien med god nøjagtighed i gasnettet.

DGC kan rådgive omkring  QT-koncepter, implementering af QT og erfaringer med QT fra andre lande.