Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Certificering

Certificering

I DGC gennemfører vi løbende undersøgelser og afprøvninger på det gastekniske område og udarbejder anvisninger og vejledninger i samarbejde med gasselskaberne og Sikkerhedsstyrelsen.

Energistyrelsen har godkendt DGC til Notified Body (bemyndiget organ) for kedelnyttevirkningsdirektivet (BED 92/42/EEC).

DGC Notified Body tilbyder:

Modul B: EF-typeafprøvning,
Modul C: Typeoverensstemmelse
Modul D: Kvalitetssikring af produktionen
Modul E: Kvalitetssikring af produkterne i henhold til bilag II, III og IV i direktivet for olie- og gaskedler.

DGC Notified Body har PIN 1506.

DGC´s laboratorium er akkrediteret i henhold til DS/EN 17025:2000 og har DANAK Certifikat 310.
DGC's laboratorium er akkrediteret til gasanalyse og til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr til gasanvendelse.
 

Det kan vi hjælpe med

  • CE-typeoverensstemmelsesvurdering og energimærkning af gaskedler og oliekedler.
  • CE-typetest af gasforbrugende apparater og kedler
  • Sikkerhedsanalyser
  • Laboratorietest på alle typer gasforbrugende apparater som anvender naturgas, biogas, flaskegas, bygas og brint
  • Rådgivning om sikkerhed for gasinstallationer og gasanlæg