Sikkerhed og certificering

Det danske sikkerhedsnivau på gasområdet er højt, også set i internationalt perspektiv. Ulykkesstatistikken kan ses hos Sikkerhedsstyrelsen. Det er en vigtig del af DGC's mission konstant at være på forkant med de sikkerhedsmæssige problemer, så det høje sikkerhedsniveau kan fastholdes.

DGC gennemfører løbende undersøgelser og afprøvninger vedrørende sikkerhedsmæssige forhold og udarbejder vejledninger i samarbejde med gasselskaberne og Sikkerhedsstyrelsen.

Energistyrelsen har godkendt DGC til Notified Body (bemyndiget organ) for kedelnyttevirkningsdirektivet.

Vi kan hjælpe med:

  • Rådgivning - sikkerhed
  • CE-certificering BED
  • CO2-verificering
  • Afprøvning - sikkerhedstest, kedelafprøvning