Større kedelanlæg

En del af den danske energiproduktion foregår på større kedler. Der kan være tale om fjernvarmekedler, industrikedler eller kedelanlæg på institutioner, i boligblokke og lign. Gas som brændsel udmærker sig her ved normalt at give mulighed for stor belastningsvariation på kedlerne, mulighed for højeffektiv kondenserende drift, enkel drift samt anvendelse af Lav-NOx brændere. 
DGC har en række ydelser rettet mod større kedelanlæg samt blokvarmecentraler. 
Som eksempler kan nævnes: 
  • Ydelses- og virkningsgradstest 
  • Miljømålinger 
  • Skorstensberegninger 
  • Beregningsprogrammer for energieffektiv installation og drift - GasproSA-2014
  • Beregning af tryktab for gasfremføring