Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Brint

Effektivitetstest ved produktion og anvendelse af brint

Testcenter for brintteknologi

Formålet med notatet er at etablere en liste over de målinger, som skal foretages for at kunne beregne effektiviteten af forskellige brintteknologier.

Brintteknologier er i denne forbindelse teknologier, hvor der enten produceres eller anvendes brint til forskellige formål. Ved sådanne processer vil der altid ske et tab af energi i større eller mindre grad. Der ønskes etableret en liste for hver af teknologierne over de fysiske størrelser, som skal måles for at kunne beregne effektiviteten ved den enkelte teknologi.

Metanpyrolyse

Brint kan produceres på flere forskellige måder. De mest anvendte er elektrolyse, autotermisk reforming (ATR) og steam reforming (SMR) af metan. Det er dog også muligt at producere brint vha. pyrolyse af metan. Det er endnu en ikke-kommerciel teknologi. I dette notat gives en kort beskrivelse af pyrolyse af metan med udgangspunkt i rapporten ”Technology Data – Renewable fuels”.

Tilmelding til Brint