Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Forgasning

Pyrolyse - Relation til gasnettet

Pyrolyse er relevant i forhold til naturgassystemet, idet produkter fra pyrolyseprocessen kan bidrage til at erstatte fossile brændsler på gasnettet med grønne gasser, uden at gassens egenskaber på nettet ændres væsentligt.

Rapporten konkluderer, at en af de nemmeste metoder til at udnytte energien i pyrolysegasserne er at omdanne disse til biometan. På linje med bionaturgas fra biogasanlæg kan biometanen tilsættes naturgasnettet efter opgradering. 

Status på termisk forgasning til produktion af biometan

Dette notats formål er at belyse aktiviteter inden for, og den nuværende status på, biomasseforgasning til produktion af biometan. Konkret gennemgås projekter, udviklinger og nøglekoncepter de sidste 7 år, og dette følges op af en sammenflettende diskussion og vurdering. Denne tidshorisont er valgt, da Dansk Gasteknisk Center senest i 2013 gennemgik dette teknologispor ift. aktiviteter og udviklinger og foretog en dybdegående teknologisk gennemgang.

Tilmelding til Forgasning