Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Biogas

Cost-efficient handling of oxygen from biomethane in the European gas grid


While fossil natural gas is oxygen-free, a traditional, European biomethane plant produces biomethane with around 0.5% oxygen. This means that increasing biomethane production across EU will also mean increasing oxygen levels in the gas grid.

Ideally, a common solution for EU should be found, so different oxygen limits do not hinder free trade of gas across borders. Alternatively, individual, national decisions can be made, but then differences in approaches will require handling at the borders. However, quantitative data has been lacking for making any such decision.

Biogas – det er kommet for at blive!

Siden det første biogasanlæg blev tilsluttet gasnettet i 2011, har produktionen af biogas været kraftigt stigende. I juni 2021 var andelen af biogas i nettet på 40 %. Ifølge Evida lyder prognosen, at i 2040 vil andelen være på 100 % biogas. Vi er altså i en tid, hvor den grønne omstilling har fart på. Der bliver forsket i nye tiltag, som skal gøre den ellers grønne biogas endnu grønnere. Samtidigt er der kommet øget fokus på at gøre biogasproduktion til en gunstig forretning.

Status på bionaturgas i Danmark

Medier og diverse organisationer har offentliggjort mange forskellige tal og informationer omkring bionaturgas i Danmark. Tal og informationer, der hver især er korrekte, men som pga. forskellige forudsætninger ikke giver samme resultat. Det skaber et uklart billede af, hvordan det egentlig går med den grønne omstilling af naturgassen i Danmark. Denne rapport opsummerer data for bionaturgas i Danmark, samt hvordan det forventes at udvikle sig. 

Kortlægning af produktionskæde for opgraderet biogas

Rapporten indeholder en regnemodel, som er udarbejdet i projektet ”Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion”, EUDP jr. nr. 64018-0512.

Projektets formål er at foreslå tiltag, der kan forøge indtægter og at reducere omkostninger til produktion af opgraderet biogas, der bliver injiceret i gassystemet samt foreslå tiltag, der kan reducere klimabelastningen.

Læs mere om projektet og de øvrige rapporter

Produktion af opgraderet biogas -optimering af omkostninger og klimaeffekt

Hovedrapport, EUDP-j.nr. 64018-0512, november 2020

Dette projekts formål er at foreslå optimeringstiltag, der kan forøge indtægterne eller mindske omkostningerne og klimabelastningen ved produktion af opgraderet biogas og eksport til gassystemet. Optimeringstiltagene kan gennemføres med dagens viden, kendt teknologi og udstyr, der er tilgængeligt på markedet i dag.

Hovedrapporten indeholder konklusioner, anbefalinger og opsummering af projektrapporterne. 

Production of upgraded biogas - optimization of costs and climate impact

Summary of main report, EUDP-j.nr. 64018-0512, dec. 2020

Dette projekts formål er at foreslå optimeringstiltag, der kan forøge indtægterne eller mindske omkostningerne og klimabelastningen ved produktion af opgraderet biogas og eksport til gassystemet. Optimeringstiltagene kan gennemføres med dagens viden, kendt teknologi og udstyr, der er tilgængeligt på markedet i dag.

Rapporten er et engelsk resumé af hovedrapporten, som indeholder konklusioner, anbefalinger og opsummering af projektrapporterne.

Svovlrensning - metoder og anbefalinger

Rapporten giver et simpelt overblik over de svovlrensningsteknologier, som benyttes til danske opgraderingsanlæg. Rapporten er en del af projektet ”Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion”, EUDP jr. nr. 64018-0512.

Projektets formål er at foreslå tiltag, der kan forøge indtægter og at reducere omkostninger til produktion af opgraderet biogas, der bliver injiceret i gassystemet samt foreslå tiltag, der kan reducere klimabelastningen.

Tilmelding til Biogas