Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Ledninger

Kontrolmanual til Quality Tracker

Kontrolmanual til Quality Tracker er udviklet af naturgasselskaberne til transmissions- og distributionsnettet. En gas quality tracker er et beregningsværktøj, der beregner brændværdien forskellige steder i gasnettet. Værktøjet kan anvendes til at sikre, at den enkelte forbruger og transportkunde afregnes korrekt.

Forholdsregler ved gasudslip

Denne folderen er en revideret udgave af "Håndtering af Gasudslip".

Folderen er rettet mod alle de funktioner, der kan være til stede eller bliver tilkaldt ved et gasudslip: Entreprenør (skadevolder), redningsberedskab, politi og gasselskab.

Det er folderens formål at vejlede og orientere i, hvilke forholdsregler der gælder på uheldsstedet, således at misforståelser mindskes, og indsatsen styrkes.

Pas på gasledningerne

"Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gasledninger, herunder også biogasledninger.

Denne udgave afløser 9. udgave fra 2017. Der er primært ændret i selskabsnavne og kontaktoplysninger, men også lavet mindre ændringer til indholdet. Der er ikke ændret på afstandskravene til andre ledningsanlæg.

Tilmelding til Ledninger