Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Miljø

Hvem bruger den danske gas, og hvor i landet bor de?

Det overordnede formål med forskningsprojektet har været at opbygge modeller, der kan gøre forskerne og samfundet klogere på, hvorledes vedvarende energiressourcer på den mest omkostningseffektive måde kan indbygges i det danske energisystem frem mod 2050, hvor fx fjernvarmelagre, gaslagre, kraftvarme og hybridanlæg kan bidrage med fleksibilitet, og hvor der vil ske yderligere sektorkobling med fx PtX og brint i årene fremover.

Metantab fra det danske gassystem

En ny opgørelse har kortlagt det samlede metantab fra det danske gasnet. I 2019 var tabet på 1,7 mio. Nm3 metan, svarende til 0,07 % af det samlede danske gasforbrug. Halvdelen kommer fra distributionsnettet og stikledninger, mens resten kommer fra hhv. transmissionsnettet og gaslagre samt gasbehandlingsstationen i Nybro.

CO2-emission fra el- og gasanvendelse

Rapporten afdækker, på hvilket grundlag de forskellige opgørelser af CO2-emissionen ved el udarbejdes, og i hvilke situationer de forskellige opgørelser skal/bør anvendes. Til slut sammenfattes, hvad de forskellige deklarationer og certifikater bruges til.
 
Resultaterne er vigtige for gassektoren for at kunne komme med kvalificerede modspil i de mange tilfælde, hvor gas og el mødes i konkurrence, og hvor klima og miljøbelastning har en indflydelse på valg af løsning.

Tilmelding til Miljø