Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Myndighedsforhold

Kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med tryk større end 8 bar[a]

Denne kontrolmanual danner grundlag for overvågningen af større gasmålesystemer. Manualen anvendes ved distributionsselskabets egenkontrol jf. Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (BEK nr 582 af 28/05/2018). Formålet er at dokumentere, at målerens brugstolerance overholder gældende krav.

Tilmelding til Myndighedsforhold