Teknologi i fokus

"Teknologi i fokus" er artikler og skiftende indlæg inden for aktuel teknologi
og lignende.

Fakta om skifergas i Danmark – geologi, forekomster, indvinding og aktuelle undersøgelser [dec. 2012]

I Danmark undersøger man, om der er skifergas i Vendsyssel og i Nordsjælland, da der i de to områder findes alunskifer i undergrunden. [læs mere]


GASQUAL: Et skridt nærmere en europæisk harmonisering på gaskvalitetsområdet [maj 2012]

Gasqual-projektet har undersøgt, hvordan gasforbrugende husholdningsapparater i EU reagerer på varierende gaskvalitet.
[læs mere]


LNG, en teknologi i fremdrift – også i Norden [dec. 2011]

Nedkølet, kondenseret naturgas kaldes Liquefied Natural Gas, LNG. I 2010 udgjorde LNG 10 % af det totale globale naturgasforbrug.
[læs mere]

Status på biogas i Danmark [juni 2011]

Biogasproduktionen i Danmark er godt 4 PJ pr. år, og potentialet
er langt større. Fra politisk side har der de seneste år været stor fokus på at få øget biogasproduktionen i Danmark.
[læs mere]

Gas i transportsektoren 2011 [feb. 2011]

Status for udvikling og udbredelse i ind- og i udland. Udbudet af gasdrevne køretøjer og demonstrationsprojekter i Danmark.
[læs mere]

Forgasning [aug. 2010]

DGC ser på mulighederne for at bruge miljøvenlig forgasningsgas i det danske naturgasnet. De indledende undersøgelser viser, at der er et væsenligt potentiale. [læs mere]

NOx-afgift i fokus [april 2010]

SKAT har indført en afgift på NOx. Fra 2010 og frem til 2015 må store og små kraftvarmeværker se frem til stigende afgifter.
[læs mere]

Nye regler for skorstene og aftrækssystemer på større gasfyrede anlæg [jan. 2010]

Skorstene og aftræk på større gasfyrede anlæg skal overholde Gasreglementets krav. Retningslinjerne revideret og forbedret.
[læs mere]
 

Smart Meter - intelligent måling af energi [juni 2009]

Inden for de sidste par år er der kommet øget fokus på måling og afregning af el, vand, gas og varme. [læs mere]