Testcenter for grønne gasser

Danmark skal arbejde frem mod et energisystem uafhængigt af fossile brændsler. DGC har etableret Testcenter for Grønne Gasser som bidrag til udvikling og forskning, som skal føre frem mod dette mål. 

I testcenteret kan vi bidrage med vores unikke og specialiserede undersøgelser og analyser af grønne gasser. Centeret tilbyder analyse og afprøvning af biogas, forgasningsgas og brint, kontrol og validering af måleudstyr, support til forsknings- og udviklingsprojekter samt rådgivning om grønne gasser i gasnettet. Der analyseres både for hovedkomponenter og sporstoffer i laboratoriet eller online. Vi tilbyder endvidere in situ-kontrol af måleudstyr, fx kontrol af GC jf. EN 10723.

Testcenteret får støtte fra gasselskaberne og Energistyrelsen under Green Labs DK-programmet.
 

Vi har faciliteter til:

  • Analyse af hovedkomponenter + sporstoffer
    - Biogas, bionaturgas, afkast fra opgraderingsanlæg
    - Forgasningsgas 
    - Brint
    - Laboratorieanalyser + on-line analyse
  • In-situ kontrol af måleudstyr, fx kontrol af GC jf. EN 10723