Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Udgivelser

De fleste DGC-udgivelser fra før 2020 kan du finde under "Arkiv"

År Udgivelse Emner Type Download
Joule-Thomson effect in case of mixtures of natural gas and hydrogen Brint Notater Hent PDF
Klimapåvirkning for brint transporteret i gasnettet Brint Notater Hent PDF
Gaskvalitet og følsomme gaskunder - test af måleudstyr til gaskvalitet Gaskvalitet Konferenceindlæg Hent PDF
Pyrolyse - Relation til gasnettet Forgasning Rapporter Hent PDF
Vandforbrug til elektrolyse Brint Notater Hent PDF
Cost-efficient handling of oxygen from biomethane in the European gas grid Biogas Rapporter Hent PDF
Kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet Gaskvalitet, Myndighedsforhold Manualer Hent PDF
Gasanalyseydelser DGC Gasanalyse Notater Hent PDF
Udfordringer og potentiale for reduktion af ilt i bionaturgas Biogas Rapporter Hent PDF
Grøn el kan lagres i gassystemet som grøn metan Brint Artikler Hent PDF
Effektivitetstest ved produktion og anvendelse af brint Brint Notater Hent PDF
Årsresultat 2021 Årsrapporter Hent PDF
Retningslinjer for odoranttilsætning og kontrol af odorantindhold Gaskvalitet, Myndighedsforhold Manualer Hent PDF
Anvisninger - proces Installationer Hent PDF
Metanpyrolyse Brint Notater Hent PDF
Small Scale LNG i dansk kontekst LNG, Gas i transportsektoren Notater Hent PDF
Gashybrid, energimærke og kritiske varmeanlæg Hybridvarme, Varmeanlæg Rapporter Hent PDF
Industriens økonomiske muligheder for at bruge varmepumper Industri, Varmepumper Artikler Hent PDF
Biogas – det er kommet for at blive! Biogas Artikler Hent PDF
Vi kan hjælpe med at finde lækagerne på dit biogasanlæg Metan, Emissioner Produktblade Hent PDF
Måling af metanudslip fra biogasanlæg Metan, Emissioner Produktblade Hent PDF
Anvisninger - gasinstallationer Installationer, Aftræk Hent PDF
Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser Installationer, Kedler Notater Hent PDF
Årsresultat 2020 Årsrapporter Hent PDF
Perspektiver for anvendelse af CO2 i dansk kontekst CO2 Rapporter Hent PDF